پایگاه خبری شاینا |shaina

«مثبت اندیشی» با برنامه مسائل و حلول شبکه الکوثر

۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۶:۰۳

برنامه امشب «مسائل و حلول» از شبکه الکوثر به موضوع مثبت اندیشی و لزوم ایجاد تغییرات مثبت در زندگی روزمره با حضور کارشناس برنامه می پردازد.
 

به گزارش شاینا؛   سید سامی خضرا به عنوان کارشناس ثابت برنامه با اشاره به موضوعات و سرفصل هایی مثل «عدم ریسک پذیری» ، «دوست نداشتن خود» و «اعتماد به نفس پایین» را از نشانه های لزوم ایجاد تغییر و تحول در زندگی عنوان می کند.
برنامه «مسائل و حلول» به صورت زنده از دفتر بیروت ، سه شنبه 21 خرداد ساعت 19:30 به وقت تهران در مدت زمان 30 دقیقه با اجرای رباء عساف ، سفارش گروه اجتماعی شبکه الکوثر است.
تکرار این برنامه روز بعد در دو زمان 4:30 و 8:00 به وقت تهران است.

 

سارا قاسمعلی

51354