پایگاه خبری شاینا |shaina

برگزیدگان بخش موسیقی نواحی جشنواره موسیقی جوان معرفی شدند

۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۶

برگزیدگان حوزه های مختلف بخش موسیقی نواحی دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان معرفی شدند.

به گزارش شاینا؛   برگزیدگان حوزه های مختلف بخش موسیقی نواحی دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان با حضور حسین علیزاده، حمیدرضا اردلان، علی ترابی، هومان اسعدی، فرج علیپور، سید محمد مجتبی حسینی و تعدادی دیگر از هیات داوران در تالار وحدت تهران معرفی شدند.

هیات داوران دوازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش های مختلف موسیقی نواحی ایران  را به شرح ذیل اعلام کرد:

برگزیدگان موسیقی آذری:

هیات داوران بخش موسیقی آذری، ضمن تقدیر از خانم ها پانیذ ستاری نوازنده قانون آذری (از تبریز) و افرا اصلان حسینی نوازنده دایره آذری(از تبریز)، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می کند:

 • برگزیدگان بخش موسیقی آذربایجان:
 • برگزیدگان تکنوازی تار آذری:

 - گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: آقای سینا شجری (تبریز) و خانم زهرا میرزایی (زنجان)

رتبه دوم : آقای آراز قاسمی(تبریز)

رتبه اول: آقای آراز وجودی(تبریز)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای مهران بهروزی(تبریز)

رتبه دوم: آقای فرزین رازقی(تبریز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: خانم سئویل اقدسی (تبریز)

رتبه دوم: آقای اِلمان اطهری (تبریز)

رتبه اول: آقای ناصر مددی(تبریز)

 • برگزیدگان تکنوازی کمانچه آذری:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: خانم پارمیس ستاری(تبریز)

رتبه دوم : آقای آرین ضمیری(تبریز)

رتبه اول: آقای رضا محمدی(تبریز)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای آرمین زینال زاده(تبریز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای روزبه مقدم نژاد(تبریز)

رتبه دوم: خانم آیلار جهانگیری (تبریز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی قوپوز:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: خانم اسماء میکائیلی (مشکین شهر)

رتبه دوم : آقای ابراهیم راثی (تبریز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم و دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای محمدرضا حمیدی (تهران)

 • برگزیدگان تکنوازی گارمون :
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: آقای محمدرضا محمدوند(تبریز)

رتبه دوم و اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول ودوم تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم و دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص نداده است.

      رتبه اول: آقای سینا حسن زاده(تبریز)

 • برگزیدگان تکنوازی دوتار شرق و جنوب خراسان:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: آقای کیان واحدی(تربت جام)

رتبه دوم : خانم کوثر حیاتی(تربت جام)

رتبه اول: خانم مهدیس ابراهیمیان(تربت جام)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای الهداد بهرامی(تایباد)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول به طور مشترک: آقایان مصطفی تیموری(تربت جام) و ایمان تخم کار(تربت جام)

گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان محمد سلیمانی(تربت جام) و علی شیری (تایباد)

رتبه دوم: آقای سلمان سلیمانی(تایباد)

     رتبه اول: آقای همایون حامدی (تربت جام)

 • برگزیدگان آواز شرق و جنوب خراسان:
 • گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : آقای محمد امین امینی (تربت جام)

رتبه اول: آقای مبین دُرپور(تربت جام)

 • گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: آقای کیان واحدی(تربت جام)

رتبه دوم: آقای عبدالرحمن باطوری(تربت جام)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای محسن کریمی (تربت جام)

رتبه دوم: آقای امین برنا(تربت جام)

      رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی دف:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: آقای علی کاربین(مشهد)

رتبه دوم : خانم پرنیان سلیمانی(اصفهان)

رتبه اول: آقای محمد مرادی(سنندج)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای محمد مهدی قاسمی(شیراز)

رتبه دوم: آقای امیرمحمد نیک منش (شاهین شهر)

رتبه اول: آقای سعید فرزانگان(سنندج)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: خانم نرگس ربانی نیا (لنجان)

رتبه دوم: آقای حامد سهرابی(کرمانشاه)

     رتبه اول: آقای فرید زندی(سنندج)

 • برگزیدگان بخش موسیقی کردی:

هیات داوران بخش موسیقی کردی ضمن تقدیر از آقای نیما شفیعی نوازنده ساز سرنای کردی، آقای آلان فاروقی نوازنده دهل کردی، آقای پارسا احمدزاده نوازنده ضرب کردی و آقای امید دباغی نوازنده ضرب کردی برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می نماید

 • برگزیدگان تکنوازی نرمه نای:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : آقای پارسا احمدزاده (سقز)

رتبه اول: آقای آروین دباغی (بوکان)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای اسماعیل محمودی (بوکان)

رتبه دوم: آقای کریم صالحی(بوکان)

    رتبه اول: خانم مژگان سیدی (بوکان)

 • برگزیدگان تکنوازی دوزله:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای پارسا احمدزاده(سقز)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای علی کمالی (دالاهو)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای فرهاد سلیمانی (کامیاران)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

     رتبه اول: آقای نیما شفیعی (روانسر)

 • برگزیدگان تکنوازی سُرنای کردی:
 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

    رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم  تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای محراب قیطاسی (کامیاران)

 • برگزیدگان تکنوازی دهل کردی:
 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

     رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم  تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای امید دباغی (بوکان)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای سامان شریفی (روانسر)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی ضرب کردی:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: خانم مژده سیدی (بوکان)

رتبه دوم : آقای کیانوش شهسواری (سقز)

رتبه اول: آقای آلان فاروقی (سقز)

 • برگزیدگان آواز کردی :
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : آقای فواد استاد قادری (سقز)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای جبرئیل تخت فیروزه (مریوان)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی نی قشقایی :
 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای محمدرضا چریکی (اهواز)

 • برگزیدگان بخش آواز و دوتار ترکمن :
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: آقای ایمان عطا (گنبد کاووس)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای ایوب کم (بندر ترکمن)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای میثم شاعری (گنبد کاووس)

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی دوتار ترکمن:

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم به طور مشترک: خانم سولماز تکه (گنبد کاووس) و آقای حامد پدری (گنبد کاووس)

 رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی کمانچه ترکمن:

گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای دوران عطا (گنبد کاووس)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای گل محمد کم (بندر ترکمن)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی کمانچه لرستان:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم به طور مشترک: آقای محمدرضا بارانی (خرم آباد) و آقای پویا یگانه (خرم آباد)

رتبه دوم : آقای عرفان مریدی (شهریار)

رتبه اول: آقای محمد امینی راد (نهاوند)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای سعید پانسته (خرم آباد)

رتبه دوم: آقای سبحان امرائی(کوهدشت)

رتبه اول: آقای حسن سالاروند (دورود)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای مهرداد عزیزی (خرم آباد)

رتبه دوم: آقای سجاد لیریائی (دورود)

     رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی سرنای لرستان:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم به طور مشترک: آقای اهورا دلفانی(خرم آباد) و آقای محمد رشیدزاده (خرم آباد)

رتبه دوم : آقای عرفان مریدی (شهریار)

رتبه اول: آقای امیرحسین بسطامی(خرم آباد)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای علی الواری (اندیمشک)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی تنبک لرستان:
 • گروه سنی الف (۱):

 رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : آقای پارسا باجلاوند (کرج)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : آقایعلی باجلاوند (دورود)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است

 • برگزیده آواز لرستان:

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای سعید رحیمی پور (خرم آباد)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است

  رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است

هیات داوران بخش تکنوازی تنبور، ضمن تقدیر از خانم رها افضلی (دالاهو)، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می کند:

 • برگزیدگان تکنوازی تنبور :
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: آقای سید فرهاد فرهادی (دالاهو)

رتبه دوم به طور مشترک : آقای وِریا کریمی (دالاهو) و خانم تارا افضلی (دالاهو)

رتبه اول به طور مشترک: آقایان پویا عباسی (کرمانشاه) و حافظ کریمی (دالاهو)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای مهدی مریدی (ساوه)

رتبه دوم: آقای سهیل رستمی (کرمانشاه)

رتبه اول: آقای امین ملک زاده (هشتگرد)

گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان حامد ناجی (کرمانشاه) و داود نجف زاده (کرمانشاه)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

 رتبه اول: آقای علی اکبر مرادی مشکین (همدان)

 • برگزیدگان بخش آواز و تنبور:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: آقای ایلیا احمدیان فر (کرمانشاه)

رتبه دوم : آقای علی احمدیان فر(کرمانشاه)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان سعید کرمی راد (کرمانشاه) و علی کمالی (دالاهو)

رتبه اول به طور مشترک: آقایان بُرزو امیریان (سر پل ذهاب) و پدرام ظاهری نیا (قصر شیرین)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای سید ساسان خاموشی (دالاهو)

رتبه دوم: آقای سیروان شیروئی (دالاهو)

رتبه اول: آقای سجاد علائی فر(دالاهو)

 • برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

هیات داوران ضمن تقدیر از آقایان سید امیر رضا محمدی نوازنده دوتار (از جویبار) و آرش احمدزاده نوازنده لَله وا (از قائم شهر)، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می کند:

 • برگزیدگان تکنوازی دوتار مازندران:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: آقای محمدحسین ابراهیمی(ساری)

رتبه دوم : آقای محمدحسین طیبی (ساری)

رتبه اول: آقای سید محمدرضا محمدی(قائم شهر)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای امیرعلی جهان بخشی (سواد کوه)

رتبه دوم: آقای علیرضا پورحاجی (ساری)

رتبه اول: آقای مجید بِتیار(ساری)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای فرهاد محمدی (سواد کوه)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی کمانچه مازندران:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: خانم نیایش طالبی (ساری)

رتبه دوم : آقای حسام بِتیار(ساری)

رتبه اول: آقای سید محمدرضا محمدی (قائم شهر)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای صالح جعفری (بابلسر)

رتبه دوم: آقای کمیل مسلمی (ساری)

رتبه اول: آقای علی فتحی (جویبار)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای شهرام هادیان (ساری)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

 رتبه اول به طور مشترک: آقایان رضا ابراهیمی (تهران) و فرشید اسکندری (سوادکوه)

 • برگزیدگان تکنوازی غِرنه :
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای حسین جهانی نسب (ساری)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای امیرمحمد خطیبی (نکاء)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای میلاد امینی (آمل)

 رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان بخش آواز مازندران:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم : آقای مهدی کارگر (ساری)

رتبه اول به طور مشترک: آقایان آرمان فلاح پور(ساری) و سید یونس قریشی (ساری)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای امیرحسین جعفری (آمل)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی لَله وا:
 • گروه سنی الف:

 رتبه سوم: آقای رضا کاظمی (سوادکوه)

رتبه دوم : آقای حسین جهانی نسب (ساری)

رتبه اول: آقای محراب قیاسی (آمل)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای رضا فیضی (آمل)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای زمان عابدی (سوادکوه)

گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای جواد محسن تبار (سوادکوه)

رتبه دوم: آقای میلاد امینی (آمل)

رتبه اول: آقای حمیدرضا قیاسی (آمل)

 • برگزیدگان تکنوازی سُرنای مازندران:
 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای محمدرضا کاظمی (ساری)

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای محمد الیاسی (ساری)

رتبه اول: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

 • برگزیدگان تکنوازی دِسَرکوتِن:
 • گروه سنی الف:

رتبه سوم: خانم هستی حسن نژاد (ساری)

رتبه دوم به طور مشترک: آقای امیر رضا طیبی (ساری) و خانم کوثر مصطفی پور (ساری)

رتبه اول: آقای محمدحسین طیبی (ساری)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای توحید حیدری (آمل)

رتبه دوم: آقای مجید بِتیار(ساری)

رتبه اول: آقای محمدرضا کاظمی (ساری)

 • گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص نداده است.

رتبه اول: آقای سجاد پاریاو فلاح (ساری)

 • برگزیدگان تکنوازی دوتار شمال خراسان:
 • گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: آقای رضا محرابی (شهریار)

رتبه دوم: خانم بهاره شریفی (مشهد)

رتبه اول: آقای امیرحسین حسین زاده (تهران)

 • گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: هیات داوران هیچ یک ازشرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای فرهاد اسلامی (شیروان)

رتبه اول: آقای مصطفی اسلامی (شهریار)

 • گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای بامداد غفاری (قوچان)

رتبه دوم: آقای صادق غلام رضا زاده (شیروان)

رتبه اول: آقای فرشاد علی نژاد (قوچان)

 • گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای سجاد حسین پور (مشهد)

رتبه دوم: آقای شهاب رضا زاده (شیروان)

 رتبه اول: آقای محمد رحمانی (مشهد)

 • برگزیدگان بخش آواز شمال خراسان:
 • گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای سید پدرام خلیق (قوچان)

رتبه دوم: آقای علی انصاری (درگز)

رتبه اول: آقای جلیل خانی (قوچان)

 • گروه سنی ب: